โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG.

โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG.
โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 1โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 2โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 3โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 4โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 5โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 6โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 7โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 8โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 9โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 10โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 11โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 12โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 13โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 14โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 15โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 16โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 17โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 18โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 19โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 20โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 21โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 22โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 23โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 24โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 25โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 26โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 27โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 28โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 29โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 30โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 31โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 32โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 33โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 34โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 35โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 36โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 37โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 38โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 39โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 40โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 41โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 42โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 43โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 44โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 45โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 46โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 47โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 48โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 49โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 50โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 51โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 52โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 53โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 54โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 55โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 56โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. thumbnail 57
หมวดหมู่ Promotion โปรโมชั่น
ราคา 18,500.00 บาท
แก้ไขล่าสุด 23 มิ.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
กรุณาเลือกชนิดสินค้าด้านล่างค่ะ
Share
Scan this!
โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG.
โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG.
ราคา 18,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
1
แสดงชิ้นที่ 1-1 จากทั้งหมด 1 ชิ้น

โปรโมชั่น Half Rack RB 501 B & เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 & Barbell & แผ่นน้ำหนักรวม 37.5 KG. 

โปรโมชั่นชุดนี้ถูกจัดมาโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานที่มีพื้นที่ค่อนข้างมาก และค่อนข้างจะมีพื้นฐานการเล่นในระดับแรกเริ่มก็สามารถใช้งานได้ อธิบายอย่างง่ายๆ โปรโมชั่นชุดนี้จุดเด่นเลย คือ ค่อนข้างฝึกได้ครบ ฝึกแบบ Full Body ได้เลยทีเดียว

โดยใช้

Half Rack RB 501
แข็งแรง รับน้ำหนักได้ถึง 300 KG. ปรับระดับที่พักคานบาร์เบล ปรับระดับที่พักคานบาร์เบลเซฟตี้ ได้หลายระดับ เล่นอก เล่นสคอท ได้สบายๆ ทั้งยังมีโหนบาร์ อุปกรณ์เสริมสำหรับเล่นท่า Dip ได้ และมีที่เก็บแผ่นน้ำหนัก

เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104
เก้าอี้รุ่นยอดนิยมจากทางร้าน เกรดกึ่งฟิตเนส สามารถปรับระดับเบาะพิงหลังได้ สามารถปรับระดับเบาะนั่งได้ ไม่ว่าจะเล่นอกบน เล่นอกกลาง เล่นอกล่าง เล่นไหล่ สามารถใช้งานกับ Half Rack RB 501 ได้

Barbell 2.2 M. โอลิมปิค ขนาด 2 นิ้ว
คานบาร์เบลมาตรฐาน ยาว 2.2 M. โอลิมปิค ขนาด 2 นิ้ว หนัก 20 KG. ระบบบูททองเหลือง เนื่องด้วยการใช้งานคานบาร์เบล กับ Half Rack RB 501 B นั้นต้องคำนึงถึงระยะความยาวช่วงมือจับของคานบาร์เบลด้วย ซึ่งคานบาร์เบลมาตรฐาน ยาว 2.2 M. โอลิมปิค ขนาด 2 นิ้ว ระบบบูททองเหลือง ในชุดโปรโมชั่นนี้ สามารถวางบนที่พักคานบาร์เบลได้ ระยะพอดีไม่ชิดไป

แผ่นน้ำหนักทรงเหลี่ยม เหล็กหุ้มยาง รูสแตนเลส โอลิมปิค SET 37.5 KG.
แผ่นน้ำหนักทรงเหลี่ยม ยอดนิยม ข้างในเป็นเหล็กแล้วหุ้มด้วยยางอีกชั้นหนึ่ง แผ่นน้ำหนักในชุดเป็นน้ำหนักพอประมาณไม่มาก ไม่น้อยเกินไป ประกอบไปด้วยแผ่นน้ำหนักขนาด (1.25+2.5+5+10) KG.*2 ซึ่งสามารถใช้งานกับคานบาร์เบลในชุดโปรโมชั่นได้ หรือ จะเล่นเป็น Free Wright

ที่สำคัญต้องราคาถูก และมีคุณภาพด้วย

ทั้งนี้มีชุดโปรโมชั่นให้เลือก ทั้งหมด 1 โปรโมชั่น 
1.Half Rack RB 501 B + เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 + Barbell 2.2 M. โอลิมปิค ขนาด 2 นิ้ว + แผ่นน้ำหนักทรงเหลี่ยม 
เหล็กหุ้มยาง รูสแตนเลส โอลิมปิค SET 37.5 KG. (1.25+2.5+5+10) KG.*2 แผ่น

จากราคาเดิม 20370 บาท พิเศษลดราคาเหลือเพียง 18500 บาท

สเปค/รูปภาพเพิ่มเติม Half Rack RB 501 B สามารถเข้าชมได้ที่
https://www.supersportpro.com/product/1434/

สเปค/รูปภาพเพิ่มเติม เก้าอี้ยกดัมเบล MAXXFiT AB 104 สามารถเข้าชมได้ที่
https://www.supersportpro.com/product/41/

สเปค/รูปภาพเพิ่มเติม Barbell 2.2 M. โอลิมปิค ขนาด 2 นิ้ว สามารถเข้าชมได้ที่
https://www.supersportpro.com/product/81/

สเปค/รูปภาพเพิ่มเติม แผ่นน้ำหนักทรงเหลี่ยม เหล็กหุ้มยาง รูสแตนเลส โอลิมปิค SET 37.5 KG. (1.25+2.5+5+10)*2 แผ่นสามารถเข้าชมได้ที่
https://www.supersportpro.com/product/1123/ 

*สอบถามค่าส่งก่อนชำระเงินนะครับ

สนใจสั่งซื้อ หรือข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
Website: https://www.supersportpro.com/
ติดต่อสะดวกที่สุดทางไลน์ Line: @maxxfit (ต้องมีเครื่องหมาย @ นำหน้าด้วยนะครับ) 
หรือ กดที่นี่เลยครับ http://line.me/R/ti/p/%40xph6606w
https://www.facebook.com/supersportpro
Email: sale@supersportpro.com
โทรศัพท์: 081-999-4383

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาสาขาบิ้กซีสุขาภิบาล 5 ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาสาขาเทสโก้โลตัส สุขาภิบาล3 ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

หมวดหมู่สินค้า

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก